10 november: Jongerendienst

Het is weer zover: 10 November is er weer een jongerendienst! Deze keer is het thema ‘Gerechtigheid’.

We gaan het hebben over wat het precies inhoud, wat je er mee kan doen in je dagelijks leven, en nog meer!

De preek zal verzorgd worden door Joost Keesmaat van het International Justice Mission (IJM). Het IJM is een organisatie tegen moderne slavernij.
Dat gebeurt nog vaak in gebieden waar geen goed rechtssysteem wordt gehandhaafd, zoals India en de Filipijnen.

Joost zal gaan spreken over onrecht en gerechtigheid op de wereld, en hoe je daar mee om kan gaan.
“Recht en vrijheid zijn in mijn leven altijd vanzelfsprekend geweest. In de verhalen van IJM raakt het mij dat dit voor zoveel mensen niet geldt. Gedreven vanuit mijn geloof in een God van vrijheid wil ik mij graag inzetten voor de missie van IJM. Niets doen is geen optie.”

Iedereen is welkom, dus nodig al je vriend(in)en uit!