Giften en ANBI

Giften en ANBI

Bankrekening

Als je het werk van New Life Rotterdam financieel wilt ondersteunen, kun je een gift overmaken via deze knop:

Je kunt je gift ook overmaken op:

IBAN: NL79RABO0381850676

t.n.v. Vereniging “New Life” Rotterdam in Rotterdam

ANBI-gegevens

Vereniging “New Life” Rotterdam (ook bekend als New Life, vergadering van gelovigen) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat je jouw gift mag aftrekken van je belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

ANBI nummer: 19.494
RSIN/fiscaal nummer: ANBI 812944860

Dagelijks bestuur Vereniging “New Life” Rotterdam:

  • T. Hartemink, voorzitter
  • P. Hellendoorn-Chiarini, secretaris
  • M. Hellendoorn, penningmeester

Beleidsplan New Life 2015-2019

Jaarverslag New Life 2018

Bestuursverslag 2017