Giften en ANBI

Giften en ANBI

Bankrekening

Als je het werk van New Life Rotterdam financieel wilt ondersteunen, kun je een gift overmaken via deze knop:

Je kunt je gift ook overmaken op:

IBAN: NL79RABO0381850676

t.n.v. Vereniging “New Life” Rotterdam in Rotterdam

ANBI-gegevens

Vereniging “New Life” Rotterdam (ook bekend als New Life, vergadering van gelovigen) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat je jouw gift mag aftrekken van je belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

KVK-nummer 40342017 | ANBI nummer 19.494 | RSIN/fiscaal nummer ANBI 812944860

Statutaire naam: Vereniging “New Life” Rotterdam

Vestigingsadres: Gimbergpad 29. 3123 AH Schiedam

Dagelijks bestuur:

  • B. Verkerk, voorzitter
  • P. Hellendoorn – Chiarini, secretaris
  • P. Rosbergen – Evenblij, penningmeester

Beleidsplan New Life 2022-2027

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Bestuursverslag 2020

Beloningsbeleid