Privacyverklaring

Privacyverklaring New Life Rotterdam

Versie 1.0, 25 mei 2018

Het beheer van gegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Vereniging “New Life” Rotterdam, kortweg New Life. Om een verzoek te doen betreffende de gegevens die New Life van u beheert, kunt u contact opnemen via privacy@newlife010.nl

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

 1. recht op inzage: u mag uw persoonsgegevens inzien en kopiëren;
 2. recht op rectificatie en aanvulling: u mag uw persoonsgegevens wijzigen wanneer u van mening bent dat deze niet kloppen;
 3. recht op verwijdering: u mag uw persoonsgegevens laten verwijderen wanneer u zich laat uitschrijven bij New Life Rotterdam;
 4. recht op beperking van de verwerking: u mag vragen om minder gegevens te laten verwerken voor een of meer van onderstaande doeleinden;
 5. recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en tegen automatische besluitvorming op basis van deze gegevens;
 6. recht op dataportabiliteit: u hebt er recht op uw persoonsgegevens in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij;
 7. recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

New Life verwerkt gegevens van personen, die kunnen worden onderscheiden in:

 • leden: personen die New Life als hun thuisgemeente zien;
 • gezinsleden van leden: personen die behoren tot het gezin van een lid, maar zelf geen lid zijn of waren;
 • oud-leden: personen die lid geweest zijn van New Life, maar dat nu niet meer zijn;
 • externe sprekers: personen die in onze diensten preken;
 • gasten: personen die onze diensten c.q. ons gebouw incidenteel bezoeken
  zoals vrienden en familie van leden en vrijwilligers uitdeelpunt voedselbank
  en hier een taak vervullen. Gegevens van overige gasten worden niet opgeslagen;
 • contactpersonen huurders: personen die behoren tot een van de groepen
  die ons gebouw huren en waar wij vanuit deze huurdersrelatie contact mee onderhouden,
  bijvoorbeeld voor huurcontracten, techniek of schoonmaak.

Zij doet dit voor onderstaande doeleinden:

Doeleind

New Life maakt gebruik van een elektronische adreslijst van leden. Deze lijst wordt ook op papier verspreid. Op deze adreslijst worden ook gezinsleden van leden opgenomen. Deze adreslijst is uitsluitend zichtbaar voor personen met een account voor de interne site.

Gebruikte gegevens

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, foto van leden. Van gezinsleden van leden alleen naam en geboortedatum.

Reden

Om als leden contact met elkaar te kunnen hebben.

Doeleind

New Life maakt gebruik van een elektronische adreslijst van oud-leden. Deze adreslijst is uitsluitend zichtbaar voor personen met een account voor de interne site.

Gebruikte gegevens

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, foto.

Reden

Om als leden ook met oud-leden nog contact te hebben, indien oud-leden bij hun vertrek aangeven hier behoefte aan te hebben. N.B.: overige oud-leden worden na hun vertrek verwijderd uit de administratie.

Doeleind

New Life maakt gebruik van een elektronisch systeem om personen voor taken in te roosteren. Dit rooster is uitsluitend zichtbaar voor personen met een account voor de interne site.

Gebruikte gegevens

Naam, e-mailadres.

Reden

Om leden, gasten, externe sprekers of contactpersonen huurders in te kunnen roosteren voor taken en over deze taken contact te kunnen hebben.

Doeleind

Er is een lijst van externe contacten met wie we regelmatig te maken hebben, zoals contactpersonen huurders en externe sprekers.

Gebruikte gegevens

Naam, adres, woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres.

Reden

Om contact te kunnen houden over zaken die huurders of sprekers aangaan zoals huurcontract, afspraken, facturen en technische zaken.

Doeleind

Op de externe en interne website worden foto’s van activiteiten geplaatst.

Gebruikte gegevens

Anonieme foto.

Reden

Om een indruk te geven van het gemeenteleven.

Doeleind

Op de externe website worden nieuwsberichten van diensten en sprekers geplaatst.

Gebruikte gegevens

Naam, foto.

Reden

Om mensen uit te nodigen deze dienst te bezoeken.

Doeleind

Op de interne website staat vermeld welke personen deel uitmaken van de diverse teams.

Gebruikte gegevens

E-mailadres, naam en voornaam.

Reden

Om praktisch te kunnen functioneren als gemeente.

Doeleind

Het gemeenteblad Punt 2 wordt 2-maandelijks elektronisch verzonden, opgeslagen op de interne website en op papier beschikbaar gesteld aan vaste bezoekers.

Gebruikte gegevens

Namen en e-mailadressen van oudsten; namen van bezoekers en betrokkenen, verjaardagen; foto’s.

Reden

Om de gemeente op de hoogte te houden van activiteiten.

Doeleind

Er is een mailing list (Lifeline) en er zijn e-mailforwarders naar teamleden van de verschillende teams.

Gebruikte gegevens

E-mailadres.

Reden

Om te communiceren buiten de contactmomenten.

Doeleind

Er worden geluidsopnames van kerkdiensten gepubliceerd op de interne website. In de mededelingen of in het gebed kunnen namen van gemeenteleden worden genoemd.

Gebruikte gegevens

Naam en voornamen; gegevens rondom ziekte en gezondheid. Bezoekers van de dienst kunnen op de geluidsopname te horen zijn.

Reden

Om diensten te kunnen (terug)luisteren.

Doeleind

Er worden geluidsopnames van preken gepubliceerd op de externe website.

Gebruikte gegevens

Naam van de spreker.

Reden

Om algehele Bijbelkennis te vergroten.

Doeleind

Bij bezoek van onze website worden cookies op computer, telefoon of tablet geplaatst.

Gebruikte gegevens

Anoniem tijdelijk ID, gekoppeld aan gebruikersnaam zolang ingelogd.

Reden

Voor een goede werking van de website.

Gegevens worden:

 • verzameld op basis van toestemming, aangeleverd door uzelf;
 • verwerkt met een website met SSL certificaat (HTTPS), toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • bewaard zolang de gegevens relevant zijn voor bovenstaande doeleinden. Wanneer u aangeeft te vertrekken vragen we u of uw gegevens bewaard mogen worden in de oud-ledenlijst;
 • niet doorgegeven aan derden buiten New Life; dus ook niet aan landen buiten de EU.