Nieuw kringthema: Efeziërs

De kringen van New Life gaan zich de komende tijd verdiepen in de brief die Paulus schreef aan de inwoners van Efeze. Voorafgaand aan elke kring zal een spreker het kringonderwerp inleiden tijdens de zondagse dienst.

Een overzicht van de kringonderwerpen per maand vind je hier.

Nog niet aangesloten bij een kring? De start van een nieuw thema is hèt moment om je aan te melden. Welkom!