Woensdag 16 mei: spreker Conrad Mbewe in New Life

SPREKER Conrad Mbewe

Conrad Mbewe uit Zambia wordt wel eens ‘de Afrikaanse Spurgeon’ genoemd. Hij is vanaf 1987 voorganger van de Kabwata Baptist Church in Lusaka. Tevens was hij directeur van de Reformed Baptist Preachers College in Zambia. Hij is eindredacteur van het Reformation Zambia tijdschrift en heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken. Zelf schreef Conrad o.a. een boek over gemeente-zijn: “Foundations for the Flock” (truths about the church for all the Saints). Hij beschrijft in dit boek dat de kerk van Jezus Christus slechts één fundament heeft: Christus Zelf. Maar op dit fundament moeten fundamentele waarheden komen die in de Bijbel terug te vinden zijn. Dit boek is een verzameling van gedachten en ervaringen als gevolg van 25 jaar pastorale ervaring. Het is geschreven met wijsheid, inzicht, nederigheid en bruikbaarheid om het volk van God te instrueren en toe te rusten. Conrad wordt wereldwijd veel uitgenodigd om te spreken in allerlei landen, waaronder ook Engeland en Amerika.

We zijn zeer verheugd dat pastor Mbewe bereid is gevonden om naar Nederland te komen voor de Pinksterconferentie en een korte tournee. Conrad Mbewe geniet brede bekendheid over de wereld en is een persoonlijke vriend van dr. Joel Beeke, John Piper en Paul Washer.

Meer informatie over Conrad Mbewe is te vinden op: http://www.conradmbewe.com