Jongerendienst met Aad van Noppen

Zondag 12 februari hopen we weer een jongerendienst te houden tijdens het 2e deel van de dienst (vanaf ca. 10.50 uur).

Spreker is Aad van Noppen. Aad is vader van 4 opgroeiende kinderen en is betrokken bij het jongerenwerk o.a. in zijn thuisgemeente de Waterpoort in Barendrecht. Hij werkt op het kantoor van de stichting Mercy Ships en is momenteel bezig met een opleiding voor leraar Godsdienst.

Hij kijkt met  enthousiasme uit om ons in New Life te dienen vanuit Gods Woord. Naast een boodschap voor jongeren heeft hij ook een boodschap voor ouders en ouderen.

Enkele jongeren uit New Life zullen een muzikale bijdrage leveren aan deze dienst.