Zondag 2 juni: Frank Ouweneel spreekt in New Life

Frank Ouweneel (1950) kwam reeds jong tot geloof in
Jezus Christus; vanaf zijn jeugd houdt hij zich met hart 
en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel. 

Reeds vele jaren is hij samen met zijn vrouw Ada aktief als 
Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland; sedert 2001 
fulltime.

Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten 
van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van 
Jezus Christus.