Lied van de maand Januari: Jezus uw naam is de allerhoogste naam (Opw 658)

Opwekking 658 is een eenvoudig lied dat kernachtig beschrijft wie onze Heer voor ons is.
Ons heil, ons licht, onze kracht, onze redding, onze overwinnaar, onze hoop, en onze hersteller.
Dit ligt allemaal besloten in die ene persoon; Jezus, Wat een Naam!!!
In Hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig
woord; hij heeft na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan
de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een
eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Hebreeën 1 vers 3-4

Refrein:
Jezus, uw naam is de allerhoogste naam.
Jezus, uw naam vult ons hart, waar wij ook gaan.

In uw naam is heil en macht, overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam is licht in de duisternis. Jezus!
Heer, uw naam is licht in de duisternis. Jezus!

In uw naam is redding en hoop, onze troost in elke nood.
Heer, uw naam herstelt wat gebroken is. Jezus!
Heer, uw naam herstelt wat gebroken is. Jezus!

In uw naam is heil en macht, overwinning, liefde en kracht.
Heer, uw naam is licht in de duisternis. Jezus!
Heer, uw naam is licht in de duisternis. Jezus!