Kenmerken van New Life 010

We voelen ons met alle christenen verbonden. Dat wil niet zeggen dat we als christenen allemaal hetzelfde denken en doen. We noemen hier een aantal kenmerken waarmee we ons soms onderscheiden van andere christenen. Deze kenmerken vormen niet de essentie van ons geloof: Jezus Christus heeft zelf duidelijk aangegeven dat hij wil dat zijn volgelingen één zijn. Waar het echt om draait kun je lezen onder wat geloven wij.

Doop en avondmaal

Wij zijn gewoon te dopen op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Deelnemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet op grond van het plaatsvervangend sterven en weer levend worden van Jezus Christus. Wat hier bij hoort, is in vrede leven met je medegelovigen en het voornemen te leven naar Gods wil. Bezoekers uit andere gemeenten die dit onderschrijven zijn van harte welkom het avondmaal mee te vieren.

Gaven

Wij streven naar een structuur die iedereen de ruimte biedt om de gaven die de Heer geeft ook daadwerkelijk uit te oefenen tot opbouw van de gemeente. We kennen geen onderscheid tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’ en hebben dus ook geen vaste voorganger of predikant. Een team van oudsten is verantwoordelijk voor de overkoepelende leiding van de gemeente. Er zijn diverse teams die zich bezighouden met verschillende aspecten van ons gemeenteleven (onder meer muziek, pastoraat, beheer, kinder- en jongerenwerk…)