Laatste Bijbelavond Willem Ouweneel in Krimpen aan den IJssel

Vorige maand hebben wij de Bijbelavond op het laatste moment moeten afzeggen door ziekte van Willem Ouweneel. Willem Ouweneel is gelukkig inmiddels voldoende hersteld van zijn hartinfarct om morgen, woensdag 18 april 2012, de afsluitende lezing van dit seizoen te houden over “Het einde… of een nieuw begin”, n.a.v. Openbaring 20 en 21.

Met deze laatste avond sluiten wij tevens een periode van 15 jaar Bijbelavonden in Krimpen aan den IJssel af, aangezien er geen nieuw seizoen meer komt. Wij kijken terug op 15 jaar van gezegende avonden rondom Gods woord, met uiteenlopende onderwerpen van Jeremia tot Johannes, van Daniël tot Openbaring over verleden en profetie. Maar altijd vanuit één gedachte: “…opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,  en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.” (Filippenzen 2 vers 11)

Comité Bijbelavonden Krimpen aan den IJssel