Jongerendienst 3 juni “God dichtbij”

Zondag 3 juni 2012 houden we weer een dienst met daarin meer aandacht voor (en door) jongeren. Het thema voor deze dienst is: God dichtbij.

Je bent bijzonder welkom!

In de aanbiddingsdienst (9.30 uur) staan we extra stil bij het feit dat de Here Jezus Zelf zegt dat Hij dan in ons midden is.

In het tweede deel van de dienst (10.50 uur) staan we extra stil bij het feit dat hij de Heilige Geest zond om in ons te wonen, en wat dat betekent voor jou in je dagelijks leven. Kies je daar vóór? Of kies je daar tegen?

Aan de dienst wordt meegewerkt door jongeren van Youth en Real Life.

Adres en routebeschrijving