Zondag 4 maart: Jongerendienst in New Life

Aanstaande zondag is er weer een jongerendienst in New Life met ditmaal als thema: Let the SON shine!
Met medewerking van stichting Beach Mission: www.beachmission.org

 

Stichting Beach Mission

Beach Mission wil een positieve impact hebben op de levens van jongeren in uitgaansgebieden: door hulp te bieden & door jongeren op een levens-veranderendewijze met Jezus in contact te brengen.

JONGEREN IN VERBINDING BRENGEN MET JEZUS?
Zou jij graag contact willen leggen met uitgaande jongeren tijdens hun strandvakantie?
Zou jij hen hulp willen bieden en hen in verbinding willen brengen met Jezus?
Ga dan mee met één onze evangelisatiereizen. Beach Mission is voor het zomerseizoen van 2018 op zoek naar 5 teams van 10 of 20 mensen die graag deel willen uitmaken van een team van evangelisten en praktisch werkers die jongeren in de uitgaansgebieden vertellen over Jezus en het evangelie en die met de jongeren bidden. God kan door jou heen de vakantie van jongeren levensveranderend laten zijn! Ben je meer praktisch, dan is jouw inzet ook waardevol. In het voorbereidings-traject, tijdens de reis op de achtergrond, door bijvoorbeeld te bidden voor de jongeren en de straatevangelisten. Na afloop kun je je inzetten voor catering, inkoop, nazorg, communicatie naar de achterban, film, planning etc.

Kan jij zelf niet mee, maar wil je een ander die mee wil maar het niet kan betalen helpen? Spaar dan mee via deze extra collecte.
Het sponsoren van één reiziger kost € 350,00

Kijk voor meer info kom naar de jongerendienst op 4 maart 2018
of kijk op www.beachmission.org