Zondag 23 april in New Life: Jaap Bönker

Aanstaande zondag spreekt Jaap Bönker tijdens de tweede dienst.

Jaap Bönker en zijn vrouw Renske zijn sinds 1988 fulltime aan het werk voor de Heer. Met name het Midden Oosten is een werelddeel waar zij zich toe aangetrokken voelen. Dit komt, zegt Jaap op zijn site: “omdat ik, Bijbels gezien, daar een toespitsing van alle wereldproblematiek en oplossing verwacht. Jeruzalem zal het centrum van de aarde en de strijd worden. Maar ik weet ook dat de Almachtige een machtig plan heeft met Israël en de omliggende volkeren. Ik wil daar deelgenoot in zijn in mijn aards bestaan. Dat is ook mijn boodschap aan de Nederlandse gelovigen.”

Jaap verzamelt allerlei gebruiksvoorwerpen die in de Bijbel genoemd staan, die hij met lezingen laat zien, proeven, horen en ruiken. Hij vertelt daarbij de achtergrond van de voorwerpen met als doel mensen mee te nemen in de cultuur van de Bijbel. Hij brengt mensen terug in de tijd van Abraham en vertelt over het leven, gebruiken en gewoonten.

Kijk voor meer informatie vooral ook eens naar: www.bijbelsecultuur.nl en www.jaapbonker.com

Avondmaalsdienst 09:30 – 10:35 | Pauze met koffie en thee | Woorddienst 11:00-12:00 | New Life, Bruijnstraat 16, Rotterdam