Zomerrooster 2018 New Life

Ja, de zomer is begonnen! Voor sommigen vakantie in verre oorden, voor anderen “gewoon” thuis. Of ergens er tussenin.
Voor onze Hemelse Vader maakt het niet uit waar we zijn. In 2 Kronieken 16 staat “De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.”
Een geweldige zekerheid als je op pad gaat, maar ook voor de thuisblijvers die misschien wel bezorgd over je zijn.

New Life is gewoon open tijdens de zomerperiode. Zodat we kunnen zingen, eren, bidden en Geestelijk bijtanken. De Heer neemt geen vakantie en nodigt ons gewoon uit, roept ons ook gewoon op om te komen. In de Bijbel in Gewone Taal staat het in gewone taal “Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu!” (Hebreeën 10 vers 25).

Tijdens de zomervakantie zijn er wel wat bijzonderheden met betrekking tot de diensten in New Life. Alles uiteraard: zo de Heer wil.

Tijden:
De diensten zijn aaneengesloten, koffiedrinken doen we gezellig na afloop. In de bijgevoegde flyer ziet u de tijden.

Bidden?
Ook in de vakantietijd gaat het samen bidden op woensdag gewoon door.
De kosters zijn er even na half acht, we bidden van 20:00 tot ± 21:00 uur.