Spreker zondag 7 oktober: Frank Ouweneel

Spreker zondag 7 oktober: Frank Ouweneel

Frank Ouweneel (1950) kwam reeds jong tot geloof in Jezus Christus; vanaf zijn jeugd houdt hij zich met hart en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel.

Reeds vele jaren is hij samen met zijn vrouw Ada aktief als Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland; sedert 2001 fulltime.

Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van Jezus Christus.