Reisverslag Roemenië 2015

Van 8 tot 12 augustus hebben wij, Neleke en ik, samen met Nico en Marianne van Leeuwen weer een bezoek gebracht aan Ady en Simona, hun kinderen en aan de broeders en zusters van de kerk in Bordusani.

Ieder bezoek zien we weer nieuwe gezichten in de kerk. Mensen uit Bordusani maar ook uit de dorpen Latesti en Facaeni. De afgelopen tijd hebben vier mensen de Here Jezus als hun Verlosser aangenomen en in de maand juli mocht Ady deze personen dopen. Dat vond plaats in de kerk van Fetesti omdat daar een doopbad is.

roemenie3

Ook missen we steeds weer enkele mensen die naar elders zijn vertrokken om te werken. Men name jonge mensen die klaar zijn met hun school vertrekken uit Bordusani en proberen werk te krijgen in grote steden als Boekarest en Constanta. Maar ook zijn er die vertrekken voor korte of langere tijd naar het buitenland. Dat is best een zorg voor Ady en Simona omdat blijkt dat degenen die vertrekken dikwijls in hun nieuwe woonomgeving geen contact meer hebben met een kerkelijke gemeente en langzaam van het geloof afdrijven. Maar ondanks dat er broeders en zusters vertrekken groeit de gemeente toch.

We hebben op zaterdag bezoeken gebracht aan een aantal families in Latesti en Facaeni. Voor alle gezinnen die we bezochten hadden we een voedselpakket bij ons, waar ze erg dankbaar voor waren. Iedere keer weer wanneer we de broeders en zusters thuis bezoeken zien we opnieuw hoe arm ze materieel zijn. Altijd zijn ze weer blij een pakket met basisbehoeften te ontvangen.

We hebben ook het huisje, dat we konden laten bouwen voor de familie Costel, kunnen bekijken. Het is een kleine woning maar ze zijn er erg blij mee. Beneden wonen ze, koken ze en slapen de ouders, boven is de ruimte voor de kinderen.

Zondagochtend was er een dienst in het kerkje in Bordusani dat goed gevuld was. Het was een fijne dienst waarin we met elkaar stil stonden bij het lijden en sterven van de Here Jezus en we met elkaar het avondmaal vierden. Nico en ik mochten iets doorgeven uit Gods Woord waarbij we enthousiast vertaald werden door Zr. Cathy uit de kerk van Fetesti. Cathy, haar man Radu en haar twee dochtertjes zongen enkele liederen. Radu had zijn keyboard meegebracht en begeleidde het zingen die zondag. Het is een muzikaal gezin. Ook de kinderen en tieners hadden weer hun aandeel in de dienst door enthousiast een aantal liederen te zingen. In de pauze van de dienst was er gelegenheid om even de hand van velen te schudden en enkele woorden te wisselen.

Zondagmiddag hebben we gebruikt om een aantal gezinnen in Bordusani te bezoeken. ‘s Ochtends hadden we elkaar al in de kerk ontmoet maar nu bij hen thuis hadden we wat meer gelegenheid om met ze te spreken. Ook voor hen hadden we een voedselpakket bij ons.

roemenie4

De meeste broeders hebben geen vast werk. En als ze werk hebben is het tijdelijk om te helpen bij de oogst of iets te doen in de bouw, werken als bewaker of schoonmaken van de toiletten en parkeerplaatsen langs de autoweg. En dat alles voor een heel slecht uurloon. Eigenlijk te weinig om van te leven en de vaste kosten te betalen. In de zomerperiode is er dikwijls wat meer werk dan ‘s winters. Dan zitten de meesten iedere dag thuis zonder werk en dus zonder een cent inkomen. Wanneer we ontvangen worden door de families zien we dat alle comfort ontbreekt. Povere huisjes, zonder enig comfort: geen stromend water, dus ook geen toilet en geen douche. Nauwelijks meubels maar kale oude bankjes waarop ze zitten, bedden waar wij niet aan zouden moeten denken om in te slapen. Geen keuken maar in een hoekje van de kamer of in een halletje iets wat in de verte lijkt op een ouderwets kooktoestel. De electronische apparatuur die men bezit bestaat meestal uit een oude gammele TV en soms een oude computer.

In het dorp Bordusani heeft men een nieuwe waterleiding aangelegd en iedereen was blij en vol verwachting hoe deze zou werken. Helaas er is met deze nieuwe waterleiding niets veranderd ten opzichte van de oude situatie. Nog steeds maar enkele uren per dag druk op de waterleiding dus, om over water te kunnen beschikken, nog steeds water verzamelen in flessen en vaatjes.

Omdat voor de meeste mensen een ziektekostenverzekering ontbreekt hoorden we veel verhalen over gebrek aan geld om naar een dokter te gaan en/of de benodigde medicijnen te kopen, erg triest. Waar mogelijk helpen Ady en Simona met geld voor een doktersbezoek en medicijnen maar we merkten dat het toch voor velen een grote drempel is om naar een dokter te gaan.

We werden overal liefdevol ontvangen en moesten bijna overal wat limonade drinken en kregen koekjes aangeboden.

Plannen voor de komende tijd:

  • Vorig jaar hebben we met geld geholpen om het huisje van de familie Zamorra van een nieuw dak te voorzien en wat uit te bouwen. We hebben gezien dat de achtermuur van het huisje, opgebouwd uit zelf gemaakte lemen blokken water doorlaat. We hebben beloofd geld te geven voor materiaal om een wand te plaatsen aan de buitenkant van de woning. En aan een jonge broeder die dit kan en wil doen hebben wij gezegd dat wij de uren die hij werkt zullen betalen. Zo werkt het aan twee kanten, een familie die een huis krijgt zonder lekkage en een gezinnetje dat wat extra geld heeft om te leven.
  • Ady heeft er voor gezorgd dat een werkelijk straatarm zigeunergezin, dat in een bouwval woonde, tijdelijk kon worden ondergebracht in een leegstaande woning zodat de kinderen van het gezin niet uit huis werden geplaatst. Met hulp van de gemeente bouwt dit gezin nu een huisje waarbij ze zelf de lemen blokken maken waarmee het huis gebouwd wordt. Ady en Simona met hulp van broeders en zusters zorgen regelmatig voor eten. We hebben Ady gezegd ook financieel te helpen de bouw van dit huisje te realiseren.
  • Wij hebben toegezegd dat er voor het huisje van de familie Costel, dat begin dit werd geplaatst, een betonnen vloer gelegd wordt met daarboven een luifel zodat de regen niet naar binnen slaat en de modder niet naar binnen wordt gelopen.
  • Voor twee tieners is een laptop nodig voor hun studie op school, we hebben beloofd daar voor te zorgen.
  • Ady en Simona hebben aangegeven allert te zijn met name op gezondheidsproblemen bij broeders en zusters en hen financieel te helpen met het betalen van medische kosten maar ook te blijven helpen met voedsel waar dit nodig is.
  • Wij hebben met Ady en Simona gesproken over de mogelijkheid om, op het moment dat de waterleiding dagelijks goed werkt, bij de kerk een sanitaire ruimte te maken met, naast nieuwe toiletten, enkele douches zodat men de gelegenheid heeft wekelijks een douche te nemen. Ook één of meer wasmachines zouden daar geplaatst kunnen worden zodat men daar dan ook om beurten de was kan doen. Maar dit moet dus nog wachten tot de waterleiding goed functioneert en wanneer dat zal zijn kan niemand ons vertellen.

roemenie1

Punten van zorg:

  • De familie Sandu, zeer actief binnen de kerk, heeft iedere maand een te kort van € 35 zodat zij de maandelijkse aflossing van de renteloze lening (€ 4.000) van hun huis niet kunnen betalen.
  • De toekomstige huisvesting van Ady en Simona. Op dit moment kunnen zij wonen in een prima nieuw-gebouwd huis, voorzien van alle nodige voorzieningen en met als extra vier goede kamers om gasten te ontvangen. Het huis kon gebouwd doordat er een renteloze lening werd verstrekt voor lange termijn. Graag zouden wij zien dat zij deze lening de komende 10 tot 15 jaar af zouden kunnen lossen zodat zij ook daadwerkelijk eigenaar kunnen worden van het huis hetgeen financiële rust en zekerheid geeft voor de doorgang van het werk dat zij mogen doen, en daarnaast een goede basis is voor hun oude dag.

Nadat wij vertrokken zijn naar Nederland werd er die week een vakantiebijbelclub gehouden voor kinderen. Twee dagen in Borudsani en twee dagen in Facani. Geweldig fijn dat Ady en Simona met hulp van enkele tieners dit ieder jaar weer organiseren. We hebben opnieuw geld beschikbaar gesteld voor deze mooie activiteit.

Wij vonden het fijn om enige dagen bij Ady, Simona en hun dochtertjes Rebecca en Tabitha te verblijven. Met elkaar te spreken over het werk dat ze samen voor de Heer mogen doen. Hen te bemoedigen en van advies te dienen. Met hen mee te gaan naar de gezinnen van de broeders en zusters. De kerkdienst te bezoeken en daar samen het Avondmaal te vieren en in liederen, gebeden en woorden vanuit de Bijbel te ervaren dat we één zijn in onze Opgestane Heer en kinderen zijn van dezelfde Vader.

Ady en Simona zijn enorm blij en dankbaar dat ze door uw steun de mogelijkheid hebben dit werk te kunnen doen, te kunnen wonen in een goed huis, eten en drinken te hebben en alles wat ze dagelijks nodig hebben. Heel dankbaar zijn ze ook voor de mooie auto die wij eind vorig jaar naar hen toe hebben gebracht, deze is echt onmisbaar voor het werk.

De broeders en zusters van die we ontmoet hebben zijn enorm dankbaar voor alle hulp en steun die ze vanuit Nederland mogen ontvangen. Blij zijn ze ook voor de groentenzaden die een goede opbrengst geven. We moesten dan ook de hartelijke groeten overbrengen van hen aan u allemaal in Nederland en aan de broeders en zusters van New Life en de vergadering in Ede.

Jaap Hess
Augustus 2015.

roemenie2