Lied van de Maand November: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag (Geestelijke Liederen 281)

Over de verwachting dat er spoedig een mooiere en betere wereld zal komen wordt al eeuwenlang gezongen. Maar na al die tijd zien we nu nog steeds een wereld die sneller en sneller lijkt af te glijden in chaos, geweld, wetteloosheid, onrecht en zedeloosheid. Als je vaak naar het journaal kijkt en de nieuwswebsites of de kranten leest, bekruipt je wel eens het gevoel van moedeloosheid, machteloosheid en misschien zelfs angst.

Maar dan zijn daar de eeuwenoude beloften van onze God, opgetekend door de apostel Johannes in Openbaring 21, ‘God zal bij de mensen wonen!’ en ‘God zal alle tranen van hun ogen wissen!’ en ‘Er zal geen dood en rouw meer zijn!’

Al die beloften staan nog steeds, en ze zullen worden ingelost! Hoe en wanneer precies kunnen we niet weten, misschien al heel snel, misschien duurt het nog eeuwen.
Maar tot het zover is, mogen en moeten we erover blijven zingen, om elkaar eraan te blijven herinneren dat de toekomst uiteindelijk in Hem en bij Hem is, want alleen Hij is de Eerste en de Laatste, de Alpha en de Omega.