Informatie voor nieuwe bezoekers

Welkom bij New Life! Op deze pagina vind je een aantal praktische zaken om snel je weg te kunnen vinden onze gemeente.

Activiteiten

Naast de zondagse diensten zijn er diverse andere activiteiten. Kringen, de gemeentelijke bidstond, activiteiten voor kinderen en jongeren en missionaire activiteiten. Een globaal overzicht en een agenda kun je vinden op deze website www.newlife010.nl

New Life app

Onze website bevat een afgeschermd gedeelte voor gemeenteleden. Deze ‘interne website’ is ook te bekijken via een app op voor Android en iOS. Nadat je aanmelding als gemeentelid (via de knop hieronder) is verwerkt door de ledenadministratie, ontvang je een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen.

 

Mailingy list ‘Lifeline’ en nieuwbrieven

New Life heeft een mailing list ‘Lifeline’, waarmee we elkaar informeren over zaken die de hele gemeente aangaan. Als je een mail stuurt naar lifeline@newlife010.nl ontvangen alle adressen die aan Lifeline verbonden zijn deze mail. Het gaat om praktische informatie, maar is ook bedoeld voor het delen van zorgen of juist bemoedigende gebeurtenissen. In de toekomst gaan we mogelijk ook nieuwsbrieven sturen los van Lifeline. Je kunt elk gezinslid hiervoor aanmelden door dit aan te kruisen op het aanmeldformulier.

Kringen

Er zijn verschillende bijbelkringen waarin we gemeentebreed thema’s behandelen. Een mooie manier om je geloof te verdiepen en om mensen beter te leren kennen. We raden je aan om je vanaf het begin aan te sluiten bij een kring; de oudsten kunnen je informeren welke kringen er zijn.

Wat wordt er van je verwacht?

We bouwen met elkaar een band op en zetten ons in voor de gemeente. 

Als ook jij regelmatig wil komen en je graag laat leiden door Gods Geest en zijn Woord, de bijbel, dan kom je in beweging. Door contact te zoeken of open te staan voor contact bouw je een band op. Dat geeft een basis voor geestelijke groei van jezelf en anderen. Daarnaast mag je je inzetten op een manier die past bij jouw karakter en de gaven die je van God hebt gekregen. Neem de tijd om New Life te leren kennen en te ontdekken wat jij kunt bijdragen.

Lid worden van Vereniging ‘New Life’ Rotterdam

We hopen dat iedere vaste bezoeker van New Life van 18 jaar ouder bereid is een bijdrage te leveren door lid te worden van Vereniging “New Life” Rotterdam. Deze vereniging beheert het gebouw en de financiën. Als lid betaal je een vaste vrijwillige bijdrage waarmee de kosten van het gebouw en andere kosten die te maken hebben met het samenkomen worden betaald.

Je kunt op het aanmeldformulier bij volwassen gezinsleden aankruisen of ze lid willen wordenAls lid heb je stemrecht tijdens de algemene ledenvergaderingen.

De richtlijn voor de bijdrage is sinds 2022 vastgesteld op:


  • per gezin: € 55,- per maand

  • per alleenstaande: € 27,50 per maand
-
  • (optioneel) abonnement maandblad Berichten : € 0,50 per maand

We vragen je om zelf je bijdrage over te maken op bankrekening NL05INGB0000629266 t.n.v. ‘Vereniging New Life’ te Rotterdam.

Minder betalen is mogelijk; neem in dat geval even contact op met de penningmeester Prisca Rosbergen. Als je meer kunt missen is dat ook van harte welkom.

Vereniging “New Life” Rotterdam (ook bekend als New Life, vergadering van gelovigen) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat je de bijdrage als gift mag aftrekken van je belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Aanmelden als gemeentelid

Via de knop hieronder kun je je aanmelden als gemeentelid. Vul bij stap 1 je adresgegevens in, daarna kun je jezelf en eventuele gezinsleden toevoegen.