Zondag 9 juli 2017 jongerendienst: Live like the King

Zondag 9 juli 2017 organiseren de jongeren van Youth en Real Life (12-24) opnieuw een jongerendienst.
Het thema is Live like the King, spreker is Martin Kristelijn.

We zingen in de dienst onder andere Opwekking 569: Regeer in mij met al Uw kracht…

Een mooi verlangen, een gebed om Gods leiding in jou en mijn leven. Mag God ook in jouw leven Koning zijn? Dan leef je als DE Koning zelf!
Kortom, Live like the King!

“Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede…”