Lied van de maand november: Spreek, o Heer

“Spreek, O Heer” is weer een prachtig melodieus lied ontstaan  uit de samenwerking tussen het Brits/Ierse componistenduo Keith Getty en Stuart Townend. Inmiddels hebben we al aardig wat liederen van deze twee broeders in ons repertoire zoals: “Jezus alleen”, “Zie het kruis”, “Stil, mijn ziel wees stil” en het lied van de maand van september jl. “Kom volk van de verrezen Heer”.

Al deze liederen laten zich kenmerken door hun schitterende melodieën en de met veel aandacht gekozen woorden die diepgeworteld zijn in de leer van de Bijbel.

“Spreek, O Heer” is een lied dat in liturgische zin het beste past vlak voor het begin van de preek. Het lied is een gebed waarin zowel door de spreker(s) als de luisteraars word gevraagd om een open hart voor datgene wat de Heer ons te zeggen heeft door zijn woord, op dat moment.

Het lied herinnert ons er ook aan waar het uiteindelijk om gaat bij het bestuderen van Gods woord: Hem beter leren kennen, om meer op Hem te kunnen gaan lijken.

“Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.”

[table id=16 /]