Lied van de maand november: De lof en de heerlijkheid

Het lied van deze maand bevat bijna letterlijk de tekst van het bijbelboek Openbaring 7 vers 12:

De lof en de heerlijkheid
en de wijsheid en de dank

en de eer en de macht
en de sterkte zij onze God

tot in alle eeuwigheden.
Amen.

Johannes, een van de leerlingen van Jezus, beschrijft in het boek Openbaring visioenen die hij kreeg toen hij in balingschap was op het eiland Patmos. In hoofdstuk 7 beschrijft hij een “menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’

Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden:  ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’”

Een van de oudsten legt Johannes uit wie  die mensen in het wit zijn:

“‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’”

Het lied is geschreven door Gerard Thomassen. Je kunt het mooi in canon zingen, beluister hier de melodie. Meer achtergrondinformatie over het lied vind je hier.

Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her “Revelation Illustrated” site, http://revelationillustrated.com.
 
 

[table id=16 /]