Lied van de maand Mei: Nabij Gods hoog verheven troon (Opw 564)

Opwekking 546 is een mooie vertaling van een Iers lied met een rijke historie, de tekst werd oorspronkelijk geschreven rond 1860, en werd gezongen op verschillende bekende melodieën. In de jaren ’90 werd er speciaal voor de oude tekst een nieuwe folk-achtige melodie gecomponeerd, waarna het -in vertaling- terecht kwam in bundel Opwekking.

De tekst bevat een veelheid aan Bijbelse toespelingen en beelden die ons verzekeren van de aandacht die wij genieten van onze eeuwige priester, Gods eigen Zoon. We hebben in Hem een pleitbezorger die niet alleen voor ons pleit, maar ook de straf voor onze zonden heeft aanvaard, en die ons eeuwig bij zich wil hebben.