Lied van de maand maart: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Een indrukwekkend lied van de groep Sela, die liederen schrijft voor de kerk nu. Een kerk van eenheid door elkaar te ontmoeten in liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan. Samen één van geest en één van hart in Christus.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.
 
Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’
Waarlijk, Hij is Zoon van God
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
 
Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 

(Opwekking 706)

 
[table id=16 /]