Lied van de maand februari: zie de stroom van Jezus liefde

Dit prachtige gezang is gebaseerd op een 19e eeuwse hymne dat oorspronkelijk in het Welsh werd geschreven (Dyma gariad fel y moroedd). Rond 1900 is er een engelse vertaling van gemaakt (Here is love, vast as the ocean) en is het opgenomen in de Engelse baptistenbundel. Volgens diverse internetbronnen heeft dit lied een belangrijke rol gespeeld in een grote opwekking die plaats heeft gevonden in 1904-1905 vanuit Wales, en waardoor tienduizenden mensen de Heer hebben leren kennen. Het lied word dan ook wel “The love song of the Welsh revival” genoemd.

De tekst is zeer rijk van inhoud en het is zowel een verhalend lied als een persoonlijk aanbiddingslied. In kernachtige zinnen word het offer van onze Heer geduid, als een offer van volmaakte liefde, en een eeuwigblijvende bron van vrede en gerechtigheid, die de wereld het leven weer schonk.

Prachtig om zo’n mooi lied, met zo’n diepe inhoud en lange geschiedenis in onze diensten te mogen zingen!

 

Zie de stroom van Jezus’ liefde
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader,
schonk de wereld leven weer.

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!

Wie kan zwijgen van zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid!

Opwekking 674 | Tekst: William Rees (DP) | Muziek: Robert Lowry (DP) | ©2005 Small stone Media t/a Samuel Songs / Jaron Music

[table id=16 /]