Lied van de maand december: Anker in de tijd

Aan het eind van een bewogen jaar past dit mooie lied van Albert Frey: Jezus de „anker in de tijd“. In Hebreeën 6 vers 19 staat: „Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.“ Onbegrensde liefde, een eeuwig rijk van vrede, een bruiloftsmaal voor eeuwig…“ allemaal beloften die God geeft aan zijn kinderen en die in dit lied naar voren komen. Dat wij zo dichtbij God mogen komen hebben we te danken aan Jezus Christus. Hij, zo schrijft Hebreeën verder, „is ten behoeve van ons“ ons voorgegaan naar de vader. Albert Frey vat dit mooi samen: „Hij is ons doel in eeuwigheid.“

Er is een onbegrensde liefde
die alles draagt en nooit vergaat.
Er is een hoop die nooit meer wankelt
en die de zwaarste storm doorstaat.
Er is een licht dat ons de weg wijst,
ook als wij nu niet alles zien;
een fundament voor ons vertrouwen,
tot aan de dag dat wij Hem zien.
Er is voor vijanden verzoening
en echte vrede na de strijd;
vergeving voor de zwaarste zonden,
een nieuw begin met God, altijd.
Er is een eeuwig rijk van vrede
dat in ons midden zichtbaar wordt;
een stukje hemel hier op aarde,
in Jezus Christus, Zoon van God.

Refrein:
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.

Er is een wonder van bevrijding;
de laatste redding in de nood.
En er is troost in pijn en lijden;
een eeuwig leven na de dood.
Er is gerechtigheid voor allen
en onze trouw wordt eens beloond.
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,
met Jezus Christus, Vaders Zoon.

Refrein: (2x)

Bridge:
O, Jezus, hoe vertrouwd
en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor,
Uw naam die mij geloven doet;
Gij gaat mij reddend voor.

Refrein: (2x)

Opwekking 726 | Tekst & Muziek: Albert Frey | ©LC07224 Hänssler

[table id=16 /]