Aan het eind van een bewogen jaar past dit mooie lied van Albert Frey: Jezus de „anker in de tijd“. In Hebreeën 6 vers 19 staat: „Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.“ Onbegrensde liefde, een eeuwig rijk van vrede, een bruiloftsmaal voor eeuwig…“ allemaal beloften die God geeft aan zijn kinderen en die in dit lied naar voren komen. Dat wij zo dichtbij God mogen komen hebben we te danken aan Jezus Christus. Hij, zo schrijft Hebreeën verder, „is ten behoeve van ons“ ons voorgegaan naar de vader. Albert Frey vat dit mooi samen: „Hij is ons doel in eeuwigheid.“

Er is een onbegrensde liefde
die alles draagt en nooit vergaat.
Er is een hoop die nooit meer wankelt
en die de zwaarste storm doorstaat.
Er is een licht dat ons de weg wijst,
ook als wij nu niet alles zien;
een fundament voor ons vertrouwen,
tot aan de dag dat wij Hem zien.
Er is voor vijanden verzoening
en echte vrede na de strijd;
vergeving voor de zwaarste zonden,
een nieuw begin met God, altijd.
Er is een eeuwig rijk van vrede
dat in ons midden zichtbaar wordt;
een stukje hemel hier op aarde,
in Jezus Christus, Zoon van God.

Refrein:
Hij is de spil van alle eeuwen.
Hij is het anker in de tijd.
Hij is de bron van al het leven;
Hij is ons doel in eeuwigheid.
Hij is ons doel in eeuwigheid.

Er is een wonder van bevrijding;
de laatste redding in de nood.
En er is troost in pijn en lijden;
een eeuwig leven na de dood.
Er is gerechtigheid voor allen
en onze trouw wordt eens beloond.
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig,
met Jezus Christus, Vaders Zoon.

Refrein: (2x)

Bridge:
O, Jezus, hoe vertrouwd
en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor,
Uw naam die mij geloven doet;
Gij gaat mij reddend voor.

Refrein: (2x)

Opwekking 726 | Tekst & Muziek: Albert Frey | ©LC07224 Hänssler

Overzicht liederen van de maand

MaandLiedOpwekkingsnummer
2015-12Op elk moment van mijn leven630
2015-11'k Zal U loven, O Heer162
2015-10U roept ons Vader648
2015-09Hij is hier679
2015-06Stil (Verberg mij nu)695
2015-05Herdenken1045 (New Life bundel)
2015-04Hoe groot is uw trouw, o Heer708
2015-03Schuilplaats756
2015-02Zie de stroom van Jezus liefde674
2015-01Gebed om zegen710
2014-12Anker in de tijd726
2014-11Mijn hulp is van U, Heer640
2014-10Ik zal er zijn770
2014-09Hij is erbij729
2014-06Symfonie753
2014-05Wat een wonder732
2014-04Ik zie het kruis751
2014-03Hij is Koning-
2014-02Adembenemend684
2014-01Leid mij Heer, o machtig heiland27
2013-12Vader in de hemelkids: 169
2013-11Spreek, o Heer689
2013-10Wat hou ik van uw huis715
2013-09Kom, volk van de verrezen Heer723
2013-08Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam70
2013-07De vreugde van U is mijn kracht654
2013-06Liefde is de bron-
2013-05De wedloop564
2013-04Jezus, wat een heerlijke naam493
2013-03Zo lief had God de vader ons509
2013-02Heer, wijs mij uw weg687
2013-01Stil, mijn ziel, wees stil717
2012-12Adem om van U te zingen734
2012-11De lof en de heerlijkheid-
2012-10Een hoop die zeker is628
2012-09Tienduizend redenen733
2012-06Voor uw grote naam558
2012-05Hij is hier679
2012-04Heerser over alle dingen672
2012-03Zie hoe Jezus lijdt voor mij706
2011-11Open mijn ogen600
2011-10Niets-

 

 

Comments are closed.

Google+