Hemelvaart

Hemelvaart wordt een feestdag genoemd, maar is het niet vreemd om een afscheid te vieren?

Wat gebeurde er die dag? Jezus staat met zijn leerlingen op de olijfberg. Zijn werk op aarde is klaar, hij is gestorven aan het kruis en ook weer opgestaan uit de dood. Op de Olijfberg neemt hij afscheid van zijn leerlingen. Na dit afscheid wordt hij opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zien. De discipelen gaan terug naar Jeruzalem om te bidden.

Dit is wat er over de hemelvaart van Jezus vermeld staat in het bijbelboek Handelingen.

Maar wat gebeurde er achter die wolk, nadat Jezus was verdwenen? Dat staat niet specifiek beschreven, maar we kunnen aan de hand van teksten uit bv 1 Petrus en Hebreeën het volgende beeld schetsen:

Ontelbare engelen staan in een erehaag klaar om Jezus te verwelkomen. Jezus arriveert in de hemel en een daverend applaus zwelt aan en een oorverdovend gejubel vult de hemel als hij binnenkomt. Zijn Vader staat op en zegt: ‘Welkom mijn Zoon, welkom thuis en neem plaats aan mijn rechterhand’. De Koning die een korte tijd geleden een doornenkroon droeg, wordt nu gekroond met eer en luister; Jezus wordt door zijn Vader uitermate verhoogd. Dit is het sluitstuk van zijn werk op aarde: Jezus wordt geëerd voor wat hij op aarde heeft gedaan. Wat een feest zal het in de hemel geweest zijn!

Je bent van harte uitgenodigd om op zondagmorgen 9:30 uur met ons Jezus te verhogen, de Koning te eren in onze aanbiddingsdienst.