Organisatie

 

Wie zijn wij | Wat geloven wij | Kenmerken van New Life | Organisatie

Wij geloven dat God iedereen gaven geeft ten dienste van de gemeente, en streven er daarom naar dat iedereen zich op een bij hem of haar passende manier inzet voor de gemeente. Om overzicht te kunnen houden en om een goede verdeling van het werk te kunnen maken, zijn de taken en verantwoordelijkheden ondergebracht in kleine, taakgerichte teams. Deze teams zijn verdeeld over de volgende 9 groepen:

Algemeen

 • Oudsten
  Oudsten: Mark Elbers en Nico van Leeuwen
  Taken: algemene leiding, coördinatie en zorg

Uitvoerende groepen

 • Communicatie
  Taken: internet, gemeenteblad, ledenadministratie, teamindeling
 • Collectes
  Taken: beheer financiën voor evangelisatie en werkers voor de Heer
 • Missionair
  Taken: getuigen in woord en daad, o.a. voedselbank
 • Faciliteiten
  Taken: beheer, onderhoud en schoonmaak gebouw, kosterswerkzaamheden, klusondersteuning
 • Jeugd
  Taken: kinder- en jongerenwerk in de gemeente, o.a. crèche, kinderclub op zondag, Youth, Real Life
 • Muziek
  Taken: ondersteunen van de aanbidding tijdens de diensten, o.a. zang & muziek, kinderzingen, beeld & geluid, liederenbundels
 • Pastoraat
  Taken: zorg voor elkaar, o.a. bezoekteam
 • Toerusting
  Taken: toerusten van gemeenteleden, o.a. inhoud Bijbelkringen en uitnodigen sprekers
 
Google+