Kenmerken van New Life

 

Wie zijn wij | Wat geloven wij | Kenmerken van New Life | Organisatie

We voelen ons met alle christenen verbonden. Dat wil niet zeggen dat we als christenen allemaal hetzelfde denken en doen. We noemen hier een aantal kenmerken waarmee we ons soms onderscheiden van andere christenen. Deze kenmerken vormen niet de essentie van ons geloof: Jezus Christus heeft zelf duidelijk aangegeven dat hij wil dat zijn volgelingen één zijn. Waar het echt om draait kunt u lezen onder wat geloven wij.

Diensten

Iedere zondag hebben wij twee kerkdiensten: een eredienst met avondmaalsviering en een dienst met een preek. Onze diensten worden niet geleid door één persoon; iedere christen kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken, een lied op te geven of iets voor te lezen uit de Bijbel. We rekenen hierbij op de leiding van de Heilige Geest.

Doop en avondmaal

Wij zijn gewoon te dopen op grond van persoonlijk getuigenis van geloof, door onderdompeling. We stellen deze vorm van doop echter niet als voorwaarde voor deelname aan het avondmaal en/of uitoefening van geestelijke gaven. Deelnemen aan het avondmaal is mogelijk voor iedereen die zich een kind van God weet op grond van het plaatsvervangend sterven en weer levend worden van Jezus Christus. Wat hier bij hoort, is in vrede leven met je medegelovigen en het voornemen te leven naar Gods wil. Bezoekers uit andere gemeenten die dit onderschrijven zijn van harte welkom het avondmaal mee te vieren.

Gaven

Wij streven naar een structuur die iedereen de ruimte biedt om de gaven die de Heer geeft ook daadwerkelijk uit te oefenen tot opbouw van de gemeente. We kennen geen onderscheid tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’ en hebben dus ook geen vaste voorganger of predikant. Een team van oudsten is verantwoordelijk voor de overkoepelende leiding van de gemeente. Er zijn diverse teams die zich bezighouden met verschillende aspecten van ons gemeenteleven (onder meer muziek, pastoraat, beheer, kinder- en jongerenwerk…)

Spontaniteit

Wij beperken ons in regelgeving en organisatie. Zo hebben wij geen geschreven geloofsbelijdenis of kerkorde. Ook hebben wij doorgaans geen vaste liturgie voor het verloop van de gemeentelijke diensten. Hoewel we natuurlijk wel gewoontes hebben, laten we tijdens de diensten graag ruimte open voor spontaniteit onder leiding van de Heilige Geest.

Verantwoording

Wij zijn voorstanders van een zekere mate van zelfstandigheid, d.i. eigen verantwoordelijkheid, voor iedere plaatselijke gemeente. Wij zijn primair tegenover de Heer verantwoordelijk, niet tegenover overkoepelende organen.

Op www.vergadering.nu kunt u meer lezen over kenmerken van Vergaderingen van Gelovigen in de vorm van een ‘identiteitsverklaring’. Op deze site wordt ook doorverwezen naar sites van vergaderingen in andere plaatsen.

 

Comments are closed.

Google+