Frank Ouweneel (1950) kwam reeds jong tot geloof in
Jezus Christus; vanaf zijn jeugd houdt hij zich met hart 
en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel. 

Reeds vele jaren is hij samen met zijn vrouw Ada aktief als 
Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland; sedert 2001 
fulltime.

Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten 
van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van 
Jezus Christus.

 

Comments are closed.

Google+