Jongerendienst ‘Wat is waarheid?’

Op 10 januari 2021 is er een jongerendienst met als thema ‘Wat is waarheid?’ Spreker is Hans Bezemer.

We leven in een tijd waar iedereen er zijn eigen waarheid op nahoudt. Je kan in deze tijd geloven wat je wilt, zolang je maar niet beweert dat het de waarheid is. Qua religie kan je alles beoefenen, zolang je Jezus maar niet in de mix brengt. Waar staat de boodschap van Jezus in deze cultuur? Dit is relevant voor iemand die Jezus niet kent, maar ook voor mensen die Jezus wel kennen. Want wie kan overtuigend antwoord geven op de vraag: hoe uniek is de boodschap van Jezus?

De dienst begint om 10 uur en is vanwege de lockdown alleen online te volgen. Wil je kijken? Meld je dan hier aan voor de livestream.

New Life 010 presenteert nieuw logo en nieuwe website

Vanaf 2021 heeft New Life 010 een nieuw logo en en nieuwe website.

Het logo bestaat uit een oranje blaadje, dat staat voor ‘nieuw leven’, met daarnaast in donkerblauw de naam new life 010. We hopen dat met deze frisse nieuwe look New Life meer herkenbaar wordt voor mensen in de buurt en in Rotterdam, en ook dat het bijdraagt aan onze onderlinge verbondenheid.

We hebben weer een site die goed werkt, en ook nieuwe mogelijkheden biedt, zoals het aanmelden voor een dienst of een livestream. Ook kunnen huurders via de site een ruimte reserveren. Leden kunnen inloggen op een interne website, gebouwd door Churchbook, met onder meer adresgegevens en informatie over kringen en teams. De interne site is ook te bezoeken via een speciale New Life 010 app voor Android en iOS.

Diensten via livestream

Deze week zijn de corona-maatregelen verscherpt om besmetting met het virus terug te dringen. Hoewel de regels voor kerken niet veranderd zijn, vinden we het niet gepast om in de huidige situatie 30 bezoekers per dienst te ontvangen.

Daarom hebben we helaas besloten om de komende weken, zo lang de lock-down duurt, weer terug te gaan naar de situatie waarin we alleen een livestream verzorgen op zondag. Ook de bidstond in New Life vervalt. We gaan weer bidden via videobellen.

We doen dit met pijn in het hart en met een diep verlangen elkaar weer ongedwongen en onder de leiding van de Heer te ontmoeten en Hem groot te maken. Tegelijkertijd zijn we enorm dankbaar dat we mogen weten dat God erbij is en dat het ‘ongemak’ van dit moment niets voorstelt in het licht van de eeuwige genade die we hebben ontvangen door onze Here Jezus. We denken aan iedereen binnen en buiten New LIfe die geraakt wordt door corona en degenen die ernstig ziek zijn.

Newlife010.nl wordt vernieuwd

U zult het gemerkt hebben: deze website is hopeloos verouderd. Daarom krijgt New Life Rotterdam op 1 januari 2021 een nieuwe website, samen met een nieuw logo. 

Voor onze gemeenteleden is er de New Life app, te downloaden voor Android en iOS en online te bezoeken via newlife010.churchbook.nl.

Kerkdienst terug naar 30 bezoekers

In lijn met de afspraken met de overheid hebben we besloten met ingang van 11 oktober 2020 het aantal bezoekers van de dienst te beperken tot 30 personen plus de medewerkers aan de dienst.

Vanaf juni weer diensten in New Life

Vanaf zondag 7 juni hebben wij onze kerkdiensten in het gebouw hervat. Ook de bidstond op woensdagavond vindt weer plaats in het gebouw. Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen er momenteel niet meer dan 30 personen bij een dienst aanwezig zijn.

Wilt u een dienst bezoeken? Welkom! We houden een paar stoelen vrij voor onverwachte bezoekers. Wilt u zeker weten of er plek is, stuur dan een mailtje naar info@newlife010.nl. U kunt zondag tussen 9.45 en 9.55 naar binnen.

Omdat lang niet iedereen er bij kan zijn, gaan we gaan door met het livestreamen van de dienst. Wilt u de livestream bekijken, stuur dan een mail naar hetzelfde adres.

Lied van de maand Maart: Als het leven soms pijn doet

“Als het leven soms pijn doet

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft  

Deze tekst raakt mij elke keer weer als ik het hoor, ik denk dat het goed is om te weten en te erkennen als gemeente dat er ook slechte momenten bestaan. Er zijn momenten waarop het echt even niet meer gaat; het belangrijkste is dan om dit bij God te brengen. Ik vind het zo’n krachtige tekst om te zingen “Laat me merken dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft”. Je hoeft je gevoelens niet weg te stoppen en te vervangen door positieve gedachten als het niet goed gaat, maar je mag, ondanks de situatie, kracht vinden doordat God je bijstaat.

Lied van de maand Januari: Sta op en prijs Hem (Opw 619)

https://www.youtube.com/watch?v=dVi7sVjIaCo

Opwekking 619: Sta op en prijs Hem

Kom nu hemel wees blij,
Kom nu aarde juich,
Kom nu volk van de Heer, geef Hem eer,
Kom jubel het uit.

Als je staat op de bergtop,
kom verhef je stem,
Ook in de vallei, kom en wees blij,
en zing voor Hem!

refrein

Sta op en prijs Hem,
Hij verdient de eer.
Sta op en prijs Hem,
zing voor de hoogste Heer,
met heel je hart, met heel je ziel,
met al je kracht.
Sta op en prijs Hem.

Lied van de maand December: Jezus, Licht in de duisternis (Opw 627)

Jezus, Licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is, ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet,
Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed, ik prijs U.

Waar zou ik gaan, zonder U,
waarom bestaan, zonder U,
Jezus, mijn hoop en mijn kracht.
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

Jezus, totdat ik bij U ben,
Jezus, en U volkomen ken,
Jezus, geef ik mijn hart en stem, ik prijs U.

Waar zou ik gaan, zonder U,
waarom bestaan, zonder U,
Jezus, mijn hoop en mijn kracht.
U bent mijn Heer. (2x)

U bent mijn Heer. (herhalend)