Lied van de maand april: Heerser over alle dingen

Dit lied, geschreven door Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord, werd in 2008 als nummer 672 opgenomen in de bundel Opwekkingsliederen.

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

 

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond’ring luister ik.
U schiep leven door uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het uw heerlijkheid.

 

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als uw huis mijn schuilplaats is.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal.’

 

Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid.
Van uw liefde wil ik zingen,
buigen voor uw majesteit.
 
[table id=16 /]

Lunchen. Lekker belangrijk!

Veel christenen zitten bijna elke week in de kerk. Is dat niet saai? Stilzitten en luisteren, saaie liedjes zingen. Dat is misschien wel het beeld dat je er bij hebt.

Gelukkig is een kerkdienst geen doel op zich maar een middel. De doelen van een kerk zijn niet om met z’n allen op stoelen te zitten, of te voorkomen dat mensen uit kunnen slapen. De kerk is er om:

 • God te aanbidden,
 • elkaar te helpen,
 • een gemeenschap of community te zijn,
 • elkaar te helpen om te begrijpen hoe God is
 • en dat door te vertellen aan zo veel mogelijk mensen.

Omdat we het community zijn belangrijk vinden hebben we zondag 1 april (dit is géén grap!) maar één kerkdienst en gaan we daarna samen lunchen. Anderen ontmoeten, beter leren kennen, praten over koetjes, kalfjes of de toestand in de wereld. Je bent van harte welkom vanaf een uur of 11, ook als je niet elke week in de kerk komt.

Lunchen. Lekker belangrijk!

Wat vind jij? Wordt er genoeg geluncht in de kerk? Of zijn christenen net zo individualistisch als iedereen?

Nieuw kringthema: Efeziërs

De kringen van New Life gaan zich de komende tijd verdiepen in de brief die Paulus schreef aan de inwoners van Efeze. Voorafgaand aan elke kring zal een spreker het kringonderwerp inleiden tijdens de zondagse dienst.

Een overzicht van de kringonderwerpen per maand vind je hier.

Nog niet aangesloten bij een kring? De start van een nieuw thema is hèt moment om je aan te melden. Welkom!

The Passion op 5 april in Rotterdam

Op Witte Donderdag 5 april is het Willemsplein in Rotterdam het decor van The Passion. The Passion vertelt met een groots en uniek muziekevenement het verhaal over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Bekende acteurs & artiesten brengen het eeuwenoude lijdensverhaal tot leven door middel van hedendaagse Nederlandstalige popnummers. De scènes uit het lijdensverhaal spelen zich af op verschillende plekken in de stad en er is ook dit jaar weer een groots opgezette processie die door de stad heentrekt.

 

Artiesten

Aan deze vertolking van het paasverhaal wordt meegewerkt door bekende Nederlandse acteurs en artiesten, waaronder Danny de Munk, Berget Lewis, Frans Bauer en Charly Luske.

Website

Via www.thepassionrotterdam.nl is het laatste nieuws te volgen. Ook zoekt de organisatie via deze website kruisdragers en personen die actief willen meedoen aan dit grootse project.

Social media

Via facebook (facebook.com/thepassionrotterdam), hyves (thepassion.hyves.nl) en twitter (@thepassionrotterdam) worden nieuwsgierigen op de hoogte gehouden met een kijkje achter de schermen en het laatste nieuws over artiesten en locaties.

Reageer

Wat vind jij van dit groots opgezette mediaspektakel? Past dit bij het paasverhaal?

Lied van de maand maart: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Een indrukwekkend lied van de groep Sela, die liederen schrijft voor de kerk nu. Een kerk van eenheid door elkaar te ontmoeten in liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan. Samen één van geest en één van hart in Christus.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.
 
Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’
Waarlijk, Hij is Zoon van God
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
 
Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 

(Opwekking 706)

 
[table id=16 /]

Healing Begins – Tenth Avenue North

Tijdens de jongerendienst van 12 februari 2012 sprak Aad van Noppen over Gods Koninkrijk en luisterden we naar Healing Begins van de band Tenth Avenue North.

So you thought you had to keep this up
All the work that you do
So we think that you’re good
And you can’t believe it’s not enough
All the walls you built up
Are just glass on the outside

So let ’em fall down
There’s freedom waiting in the sound
When you let your walls fall to the ground
We’re here now

This is where the healing begins
This is where the healing starts
When you come to where you’re broken within
The light meets the dark

Afraid to let your secrets out
Everything that you hide
Can come crashing through the door now
But too scared to face all your fear
So you hide but you find
That the shame won’t disappear

So let it fall down
There’s freedom waiting in the sound
When you let your walls fall to the ground
We’re here now

This is where the healing begins
This is where the healing starts
When you come to where you’re broken within
The light meets the dark

Sparks will fly as grace collides
With the dark inside of us
So please don’t fight
This coming light
Let this blood come cover us
His blood can cover us

This is where the healing begins
This is where the healing starts
When you come to where you’re broken within
The light meets the dark

Meer voor mannen

Op zaterdag 3 maart 2012 zijn alle mannen van New Life boven de zestien uitgenodigd om samen een ontbijtje te nuttigen. Het thema is: Meer voor mannen

Programma:

9.00u: Welkom en start ontbijt

9.45u: Korte inleiding “wat wil de man (nog meer)?”

10.00u–10.30u: Bespreken thema

10.30u: Kort rondje om conclusies van gesprekken te delen

11.00u: Afsluiting

 

Locatie: gebouw New Life

Aanmelden kan tot en met 29 februari bij Tobias of Sjoerd.

Vernieuwing website New Life

Het webteam van New Life is hard bezig met een complete vernieuwing van de website. Internet wordt een steeds belangrijker medium, zowel voor externe als interne communicatie, en we blijven daarom graag bij de tijd.

Er zijn meerdere aanleidingen voor de vernieuwing:
 1. Beheer van de site
  Als huidige webmasters zijn we beperkt in onze tijd en daarom willen we graag meer mensen inschakelen bij het beheer van de website. Om dit mogelijk te maken stappen we over naar een beheersysteem waarmee online wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en waarvoor weinig technische kennis nodig is (Voor de liefhebbers: WordPress).
 2. Veranderingen in internetgebruik
  We zien een verschuiving van statische websites en e-mail naar interactieve sites en sociale media (Facebook, Twitter e.d.) en mobiel internet. Hier liggen geweldige kansen om ons leven en ons geloof te delen met anderen, en we willen iedereen binnen New Life helpen om deze kansen te benutten. De externe website blijft de huidige informatie bevatten, maar de nadruk komt te liggen op actuele blog-achtige nieuwsberichten die je heel makkelijk kunt delen via o.a. mail, Facebook, Twitter en RSS (Sorry voor de vaktermen…)
 3. Beter beheer van interne informatie
  De interne site bevat veel zelf ontwikkelde tools voor het beheren en weergeven van informatie (roosters, activiteitenlijst, adreslijst, verjaardaglijst e.d.). Omdat een aantal van deze tools niet meer werkt na het vernieuwen van de site, gaan we de komende tijd op zoek naar een standaardsysteem (of enkele systemen) voor roosters en ledenadministratie. We gaan dit eerst kleinschalig uittesten voordat we het gemeentebreed invoeren.
 4. Vormgeving
  De huidige vormgeving gaat al weer een poos mee en die passen we ook aan. De pagina’s worden breder (de beeldschermen zijn tenslotte ook breder geworden) waardoor we op elke pagina een extra kolom kunnen toevoegen met actuele informatie (zoals tweets, nieuwberichten, agenda komende week). De vormgeving wordt ook getest op mobiele telefoons.
Testsite
De ontwikkeling van de externe site is nu al te volgen op het adres: www.newlife010.nl. Neem er eens een kijkje en laat ons weten wat je er van vindt.
Vacatures
We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen bij het beheer van de site:
 • 1 of 2 redacteuren: mensen met enige journalistieke vaardigheden die af en toe korte, inhoudelijke stukjes willen schrijven. Voor de website, maar ook voor Twitter of Facebook. Je hoeft hiervoor geen techneut te zijn.
 • 1 webmaster: iemand die ons helpt met de technische kant van de site. Ervaring is niet nodig, wel interesse in de webdesign, techniek en/of communicatie.
 • 1 tester: iemand die wil meezoeken naar een goed rooster- en ledenadministratiesysteem (dit is een tijdelijke job)
Interesse? Laat het weten, we geven je graag meer informatie.
Planning
Omdat we dit in onze vrije tijd doen, doen we geen enkele belofte over de planning. We vragen alleen jullie begrip dat we weinig doen aan de huidige site, zodat we ons kunnen concentreren op deze klus.
Hans en Jorris

Jongerendienst met Aad van Noppen

Zondag 12 februari hopen we weer een jongerendienst te houden tijdens het 2e deel van de dienst (vanaf ca. 10.50 uur).

Spreker is Aad van Noppen. Aad is vader van 4 opgroeiende kinderen en is betrokken bij het jongerenwerk o.a. in zijn thuisgemeente de Waterpoort in Barendrecht. Hij werkt op het kantoor van de stichting Mercy Ships en is momenteel bezig met een opleiding voor leraar Godsdienst.

Hij kijkt met  enthousiasme uit om ons in New Life te dienen vanuit Gods Woord. Naast een boodschap voor jongeren heeft hij ook een boodschap voor ouders en ouderen.

Enkele jongeren uit New Life zullen een muzikale bijdrage leveren aan deze dienst.