Downloads Bijbellezingen

 

Preken New Life | Bijbellezingen Willem Ouweneel | Overige downloads

Willem Ouweneel heeft tot medio 2012 bijbellezingen gehouden in Krimpen aan den IJssel. Deze lezingen zijn als mp3-bestand beschikbaar.

Als u de toespraak wilt downloaden klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of met de muisknop + controltoets (Macintosh).

De toekomst staat voor de deur

OnderwerpMP3
De toekomst van Israël
De toekomst van de kerk
De toekomst van de islam
De toekomst van Europa
Wie is de Antichrist?bestand niet beschikbaar
De wederkomst van Christus
Het messiaanse rijk / De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het heil van God

Het heil van GodLezingVragen
Wat is bekering
Wat is wedergeboorte
Wat is geloof?
Wat is uitverkiezing?achter lezing
Wat is rechtvaardigmaking?
Wat is heiligmaking?
Wat is het eeuwige leven?
Wat is bevrijding?--

1 en 2 Petrus

HoofdstukLezingVragen
Levende hoop, heilige wandel1 Petrus 1:1-21
De levende steen1 Petrus 1:1-22-2:17
Christus ons voorbeeld1 Petrus 2:18-3:12
Lijden als christen1 Petrus 3:12-4:11
Zorg en strijd1 Petrus 4:12-5:14achter lezing
Van verkiezing tot wederkomst2 Petrus 1achter lezing
Valse profeten en leraars2 Petrus 2achter lezing
De laatste dagen2 Petrus 3

1 Korinthiërs

1 KorinthiërsHoofdstukLezingVragen
Tegen de kerkelijke verdeeldheid1 Korinthiërs 1:1-25
Christus de ware wijsheid1 Korinthiërs 1:25-2:16
Samenwerken met God1 Korinthiërs 3:1-4:7
Bestaat gemeentelijke tucht nog?1 Korinthiërs 4:8-5:13
God over seksualiteit1 Korinthiërs 6:1-7:7
Huwelijk en echtscheiding1 Korinthiërs 7:8-40
Christenen en afgoderij1 Korinthiërs 8:1-9:15
De grote afval1 Korinthiërs 9:16-10:13
De ware Tafel des Heren1 Korinthiërs 10:14-11:9
Het avondmaal des Heren1 Korinthiërs 11:10-34
Gaven en bedieningen van de Geest1 Korinthiërs 12:1-27
Het hooglied der liefde1 Korinthiërs 12:28-14:6
Klanktaal en profetie1 Korinthiërs 14:7-33
De opstanding van Christus1 Korinthiërs 14:34-15:24
De opstanding de doden1 Korinthiërs 15:25-50
Maranatha!1 Korinthiërs 15:51-16:24

2 Korinthiërs

HoofdstukLezingVragen
Gered uit doodsgevaar2 Korinthiërs 1
De bediening van het nieuwe verbond2 Korinthiërs 2:1-3:11
De toewijding van Paulus2 Korinthiërs 3:12-5:10
De bediening van de verzoening2 Korinthiërs 5:11-6:18
Opkomen voor elkaar2 Korinthiërs 7:1-8:15
De kunst van het geven2 Korinthiërs 8:16-10:7
Paulus verdedigt zijn bediening2 Korinthiërs 10:8-11:33
Gods kracht, onze zwakheid2 Korinthiërs 12-13

Geestelijke zegening

Geestelijke zegeningLezing
Alle geestelijk zegen (Efeze 1:1-14)
Opgewekt en rijk gemaakt (Efeze 1:15-2:10)
Het grote geheimenis (Efeze 2:11-3:7)
De volheid van God (Efeze 3:8-4:6)-
De nieuwe mens (Efeze 4:7-24)
Kinderen van het licht (Efeze 4:25-5:13)
De Gemeente - de vrouw van Christus (Efeze 5:14-33)
De geestelijke wapenrusting (Efeze 6)

Opmerking

Om de bestanden klein te houden, hebben wij wat van de opnamekwaliteit moeten opofferen. Goede opnamen van deze (en andere) lezingen zijn te bestellen via www.vergadering.nu.

 

Comments are closed.

Google+