Bank- en ANBI-gegevens

 

Contact New Life | Contact Voedselbank | Routebeschrijving | Toegankelijkheid | Bank & ANBI | Privacyverklaring

ANBI

Bankrekening

Als u het werk van New Life Rotterdam financieel wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken op

Bankrekening: 38.18.50.676
IBAN: NL79RABO0381850676

t.n.v. Vereniging “New Life” Rotterdam in Rotterdam

 

ANBI-gegevens

Vereniging “New Life” Rotterdam (ook bekend als New Life, vergadering van gelovigen) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat u uw gift mag aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

ANBI nummer: 19.494

RSIN/fiscaal nummer: ANBI 812944860

Dagelijks bestuur Vereniging “New Life” Rotterdam:

  • T. Hartemink, voorzitter
  • P. Hellendoorn-Chiarini, secretaris
  • M. Hellendoorn, penningmeester

Beleidsplan New Life 2015-2019

Jaarverslag New Life 2017

Bestuursverslag 2017

 

Comments are closed.

Google+