Bijbelkring 2014-10

Beste allemaal,

Gisteren zijn we gestart met het nieuwe thema voor de interne preken en de kringen: de brieven van Petrus. We zijn begonnen met 1 Petrus 1:1-21.
Hieronder vind je informatie over de achtergrond van de eerste Petrusbrief, een samenvatting van de preek met het thema “Waar is jouw thuis?” en een aantal gespreksvragen voor op de kring of om zelf over na te denken.

De preek is overigens na te luisteren via: http://www.newlife010.nl/intern/aanbidding/opnames-zondagdiensten.
Klik dan op het logo van ‘Dropbox’ en klik dan op het mapje van 5 oktober 2014.

Hartelijke groet,
Matijs

Achtergrond 1 Petrus

Petrus heeft deze brief met Silvanus (waarschijnlijk Silas) geschreven rond het jaar 60. De brief is geschreven vanuit “Babylon”. Het is aannemelijk dat dit een schuilnaam is voor Rome. De brief is geschreven aan gemeenten in Klein-Azië (het huidige Turkije). De gemeenten bestonden zowel uit gelovigen uit de Joden als gelovigen uit de heidenen. Petrus noemt hen ‘vreemdelingen en bijwoners’. Dit duidt erop dat ze door hun omgeving waren uitgestoten en niet meer meetelden. Deze brief is een bemoediging aan hen om vol te houden, omdat hun thuis niet op aarde is, maar bij God. Petrus legt ook het accent op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus, zoals de meeste gelovigen in de 1e eeuw een spoedige wederkomst verwachtten.

Samenvatting 1 Petrus 1:1-21 “Waar is jóuw thuis?”

Eén van de vragen die we onszelf naar aanleiding van 1 Petrus kunnen stellen is: “Waar is jóuw thuis?”. Als je weet dat je thuis niet hier op aarde is, dan leef je als een vreemdeling hier (vers 17). In de tijd dat we dat niet beseften, waren we onwetend (vers 14). Wij meenden dat ons leven van onszelf was en dat alles draaide om ons leven op aarde. We zijn opnieuw geboren (vers 3), waardoor we zijn gaan zien dat ons leven niet van onszelf is maar van God. We zijn gered van het zinloze leven wat we van onze voorouders hadden geërfd (vers 8) en van de begeerten waardoor ons leven werd beheerst (vers 14). De redding van dat vergankelijke leven kon alleen plaatsvinden door iets onvergankelijks (vers 19), met het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, Christus. Door die redding mogen we weten dat we op weg zijn naar een onvergankelijke erfenis (vers 4/5), naar het einddoel van ons geloof (vers 8/9). We worden opgeroepen op onze reis daar naar toe een heilig leven te leven (vers 15) en we moeten voorbereid zijn op lijden en beproevingen (vers 6/7).

Gespreksvragen n.a.v. 1 Petrus 1:1-21 “Waar is jouw thuis?”

  1. Voel jij je weleens een vreemdeling in dit leven hier op aarde?
  2. Wat is opnieuw geboren worden? Wat betekende/betekent dat voor jou persoonlijk?
  3. Wat betekent het voor jou te ‘sterven’ in je leven op aarde, aan jezelf? Wat moet er dan sterven?
  4. Als je denkt aan je Thuis, waar denk je dan aan? Wat voor beeld roept dat bij je op? Kijk je daar naar uit?
  5. Waarom kon alleen het kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, Christus, ons bevrijden uit de staat van onwetendheid en zinloos leven?
  6. Hoe moeten we in deze moderne tijd, waarin alles meteen en snel moet gebeuren, omgaan met het gegeven van lijden en beproeving in het leven van een christen? God wil ons als zijn kinderen toch zegenen en gunt ons toch al het goede?
  7. Wat is een heilig leven voor jou? En hoe geef je daar invulling aan?
 

Comments are closed.

Google+