Kerkdiensten

Kerkdiensten | Gebedsbijeenkomst | Kringen | Jong | Voor de buurt

U bent van harte welkom bij onze kerkdiensten op zondagochtend. Er zijn twee aaneensluitende diensten, een aanbiddingsdienst en een woorddienst.

Adres en routebeschrijving

9:30 Aanbiddingsdienst

In de eerste dienst richten we ons op het aanbidden van God. Iedere christen kan hier actief aan deelnemen door bijvoorbeeld een gebed uit te spreken, een lied voor te stellen of een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Centraal staat elke week de viering van het avondmaal, een herinnering aan het verlossend lijden van Jezus Christus en een symbool van de verbondenheid van christenen. Hierbij gaat het brood rond, waarvan we een stukje nemen en tegelijk staande, uit eerbied voor de Heer en tot zijn gedachtenis, eten. Daarna gaan schalen met cupjes wijn rond, die ook weer staande tegelijk worden opgedronken.

Als u christen bent en graag wilt deelnemen aan het avondmaal, vragen we u vriendelijk dit door te geven aan de persoon die u bij binnenkomst verwelkomt.

10:30 Woorddienst

In de tweede dienst staat een thema of gedeelte uit de Bijbel centraal in de vorm van één of meerdere toespraken. Ook samenzang en gebed maken deel uit van deze dienst.

De thema’s en sprekers varieren.

Bij ongeveer de helft van de diensten wordt niet van te voren afgesproken wie spreekt en over welk onderwerp. Bij de andere helft gebeurt dat wel. Deze diensten en de sprekers vindt u in onze agenda. Eén keer per maand spreekt iemand uit onze gemeente over een thema waar we gemeentebreed in de kringen mee bezig zijn. Ook wordt ongeveer één keer per maand een spreker van buiten onze gemeente uitgenodigd. En af en toe zijn er bijzondere diensten, zoals een jongerendienst of opdraagdienst.

Kinderprogramma

Tijdens beide diensten is er crèche voor kinderen tot 4 jaar
De tweede dienst begint met een moment waarop we als hele gemeente zingen met de kinderen. Aansluitend is er kinderclub voor kinderen van 4-8 of 8-12 jaar.

 

Comments are closed.

Google+