“Spreek, O Heer” is weer een prachtig melodieus lied ontstaan  uit de samenwerking tussen het Brits/Ierse componistenduo Keith Getty en Stuart Townend. Inmiddels hebben we al aardig wat liederen van deze twee broeders in ons repertoire zoals: “Jezus alleen”, “Zie het kruis”, “Stil, mijn ziel wees stil” en het lied van de maand van september jl. “Kom volk van de verrezen Heer”.

Al deze liederen laten zich kenmerken door hun schitterende melodieën en de met veel aandacht gekozen woorden die diepgeworteld zijn in de leer van de Bijbel.

“Spreek, O Heer” is een lied dat in liturgische zin het beste past vlak voor het begin van de preek. Het lied is een gebed waarin zowel door de spreker(s) als de luisteraars word gevraagd om een open hart voor datgene wat de Heer ons te zeggen heeft door zijn woord, op dat moment.

Het lied herinnert ons er ook aan waar het uiteindelijk om gaat bij het bestuderen van Gods woord: Hem beter leren kennen, om meer op Hem te kunnen gaan lijken.

“Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.”

Overzicht liederen van de maand

MaandLiedOpwekkingsnummer
2015-12Op elk moment van mijn leven630
2015-11'k Zal U loven, O Heer162
2015-10U roept ons Vader648
2015-09Hij is hier679
2015-06Stil (Verberg mij nu)695
2015-05Herdenken1045 (New Life bundel)
2015-04Hoe groot is uw trouw, o Heer708
2015-03Schuilplaats756
2015-02Zie de stroom van Jezus liefde674
2015-01Gebed om zegen710
2014-12Anker in de tijd726
2014-11Mijn hulp is van U, Heer640
2014-10Ik zal er zijn770
2014-09Hij is erbij729
2014-06Symfonie753
2014-05Wat een wonder732
2014-04Ik zie het kruis751
2014-03Hij is Koning-
2014-02Adembenemend684
2014-01Leid mij Heer, o machtig heiland27
2013-12Vader in de hemelkids: 169
2013-11Spreek, o Heer689
2013-10Wat hou ik van uw huis715
2013-09Kom, volk van de verrezen Heer723
2013-08Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam70
2013-07De vreugde van U is mijn kracht654
2013-06Liefde is de bron-
2013-05De wedloop564
2013-04Jezus, wat een heerlijke naam493
2013-03Zo lief had God de vader ons509
2013-02Heer, wijs mij uw weg687
2013-01Stil, mijn ziel, wees stil717
2012-12Adem om van U te zingen734
2012-11De lof en de heerlijkheid-
2012-10Een hoop die zeker is628
2012-09Tienduizend redenen733
2012-06Voor uw grote naam558
2012-05Hij is hier679
2012-04Heerser over alle dingen672
2012-03Zie hoe Jezus lijdt voor mij706
2011-11Open mijn ogen600
2011-10Niets-

 

Comments are closed.

Google+