Een indrukwekkend lied van de groep Sela, die liederen schrijft voor de kerk nu. Een kerk van eenheid door elkaar te ontmoeten in liederen die over traditionele liedculturen, muziekstijlen en kerkmuren heen gaan. Samen één van geest en één van hart in Christus.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer – Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.
 
Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’
Waarlijk, Hij is Zoon van God
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
 
Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.
 

(Opwekking 706)

 

Overzicht liederen van de maand

MaandLiedOpwekkingsnummer
2015-12Op elk moment van mijn leven630
2015-11'k Zal U loven, O Heer162
2015-10U roept ons Vader648
2015-09Hij is hier679
2015-06Stil (Verberg mij nu)695
2015-05Herdenken1045 (New Life bundel)
2015-04Hoe groot is uw trouw, o Heer708
2015-03Schuilplaats756
2015-02Zie de stroom van Jezus liefde674
2015-01Gebed om zegen710
2014-12Anker in de tijd726
2014-11Mijn hulp is van U, Heer640
2014-10Ik zal er zijn770
2014-09Hij is erbij729
2014-06Symfonie753
2014-05Wat een wonder732
2014-04Ik zie het kruis751
2014-03Hij is Koning-
2014-02Adembenemend684
2014-01Leid mij Heer, o machtig heiland27
2013-12Vader in de hemelkids: 169
2013-11Spreek, o Heer689
2013-10Wat hou ik van uw huis715
2013-09Kom, volk van de verrezen Heer723
2013-08Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam70
2013-07De vreugde van U is mijn kracht654
2013-06Liefde is de bron-
2013-05De wedloop564
2013-04Jezus, wat een heerlijke naam493
2013-03Zo lief had God de vader ons509
2013-02Heer, wijs mij uw weg687
2013-01Stil, mijn ziel, wees stil717
2012-12Adem om van U te zingen734
2012-11De lof en de heerlijkheid-
2012-10Een hoop die zeker is628
2012-09Tienduizend redenen733
2012-06Voor uw grote naam558
2012-05Hij is hier679
2012-04Heerser over alle dingen672
2012-03Zie hoe Jezus lijdt voor mij706
2011-11Open mijn ogen600
2011-10Niets-
 

Comments are closed.

Google+